30 септември 2022, петък

На регистриралите се участници ще бъдат изпратени детайли относно техническите изисквания за онлайн включване през Zoom.

10:15 – 10:30

ОТКРИВАЩ ПАНЕЛ: 2 ГОДИНИ И 2 СЪБИТИЯ ПО-КЪСНО

Встъпителни изказвания (хибридна сесия, отворена за участие на медиите)

по време на дискусията ще се обсъдят резултатите и посланията от изданията на събитието през 2020 и 2021 и какъв е прогреса в  справедливия преход в страната

С участието на:

Въпроси и отговори

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
10:30 - 11:30

ПАНЕЛ 1: ГЛАСЪТ И ВИЗИЯТА НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

(хибридна сесия, отворена за участие на медиите)

по време на дискусията ще се обсъдят включването на младите хора от страната и региона в процеса на вземане на решения, вкл. за справедливия преход и след него и как фалшивите новини влияят върху формирането им

Ключов говорител: Цветан Кюланов, Ръководител на Представителството на ЕК в България (tbc)

С участието на:

 • Доц. д-р Офелия Кънева, ИСС;
 • Виктория Табакова,  Координатор младежка ангажираност към WWF България,
 • Ани Златева (Главен секретар на Тракийски университет) (tbc),
 • Илин Станев, (Представителство на ЕК),
 • Ростислав Величков (ФБ група „Истината за Марица Изток“);
 • Ралица Ковачева, (Factcheck);

Въпроси и отговори

Модератор: Ивайло Станчев, журналист, в-к Капитал

11:40 - 12:40

ПАНЕЛ 2: СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ – РАЗВИТИЕТО НА ВЪГЛИЩНИТЕ РЕГИОНИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД

(хибридна сесия, отворена за участие на медиите)
по време на дискусията ще се обсъдят различните гледни точки, алтернативите за работни места и бизнес в десетилетията на справедливия преход и след него, възможностите, които ТПСП дават, вкл. за иновации и научни изследвания, капацитета за успешното им изпълнение и потенциала за положително въздействие

С участието на:

 • Mr Sander HAPPAERTS, DG REGIO Policy Officer - Just Transition - DOWNLOAD PDF
 • Assoc. Prof. Lefteris Topaloglou, бивш изпълнителен директор на Асоциацията на местните власти в Западна Македония, активен участник в подготовката на ТПСП за Козани, първият одобрен план в ЕС;
 • Пламен Бараков, заместник кмет на Гълъбово, (tbc)
 • Огнян Атанасов - Вицепрезидент КНСБ;
 • Judith Kirton-Darling е заместник-генерален секретар на industriAll Europe;
 • Лора Любенова, главен експерт, дирекция „Икономически и социални въпроси“, ИСС
 • Вера Петканчин - Junior Achievement Bulgaria;
 • Sylwia Borkowska, (DG REGIO) - DOWNLOAD PDF


Въпроси и отговори


Модератор: София Савова, АРИР – Стара Загора

 

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
13:45 - 14:45

ПАНЕЛ 3: НОВИЯТ ЕНЕРГИЕН МИКС – ИНОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, БИЗНЕС

(хибридна сесия, отворена за участие на медиите)

По време на дискусията ще се обсъдят различни гледни точки относно икономическите алтернативи за нов модел на енергийния микс във въгледобивните и свързаните с тях региони

 

С участието на:

 • DG Research & Innovation, ЕК
 • Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България
 • Karel Tichý, Икономически и Социален съвет, регион Ústí, Чехия;
 • Георги Симеонов, Директор Инвестиции и Европейски програми, Община Стара Загора – Водородна долина Стара Загора;
 • Богдан Богданов, изпълнителен директор Българска агенция за инвестиции (tbc)
 • Костадин Сирлещов, Управляващ партньор CMS София и ръководител на EPC в ЦИЕ в CMS, България (tbc)
 • д-р Румяна Грозева, Изпълнителен директор - АРИР - Стара Загора, Координатор на Европейски цифров информационен хъб Загоре

Въпроси и отговори

Модератор:  Константин Стоянов, ръководител на ЕС Център Европа Директно – Стара Загора