Ден 1: 29 септември 2021 г., сряда

11:00 - 11:30  Регистрация и кафе: само за участниците на живо

11:30 - 12:00

ОФИЦИАЛНА ЧАСТ Встъпителни изказвания

Ключов говорител: Франс Тимерманс, Изпълнителен заместник-председател на ЕК (видео-съобщение)

Вижте запис на сесията

С участието на:

 • Йордан Николов, зам. кмет на Община Стара Загора
 • Диана Димитрова, Консервационен мениджър, Световен фонд за природата (WWF) България
 • Александра Томачек, Член на кабинета на Франс Тимерманс в Европейската комисия
 • Въпроси и отговори с Изпълнителния вицепрезидент на ЕС (въпроси от кметовете)

Модератор: Георги СтефановСветовен фонд за природата (WWF) България

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
12:00 - 12:30

Панел на кметовете, подкрепящи справедливия енергиен преход

Вижте запис на сесията

 • Предаване на водачеството на Форума на кметовете: От Мариуш Волош – Кмет на град Битом, Полша на Йордан Николов – Зам. кмет на Стара Загора – (хибридна сесия, отворена за участие на медиите)
 • Представяне на новите кметове, ангажирани за справедлив енерген преход (хибридна сесия, отворено за участие на медиите)

 

Модератор: Георги СтефановСветовен фонд за природата (WWF) България

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
12:30 - 12:45
Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
12:45 - 13:30

Териториалните планове за справедлив преход (хибридна сесия)

(Целта на този панел е да се обсъдят териториалните планове за справедлив преход на българските въгледобивни региони: Стара Загора, Перник и Кюстендил, както и инструмента за оценка на потенциалното им въздействие)

Вижте запис на сесията

С участието на:

 • Димитър Димитров, PWC, Представяне на текущия напредък при изготвянето на социално-икономически анализ относно Плановете за справедлив преход на българските въгледобивни региони (tbc.)
 • Кейти Тредуел, WWF EPO, Инструмент на WWF за оценка на териториалните планове за справедлив преход
 • Въпроси и отговори. Дискусия

Модератор: Славчо Нейков, Институт за енергиен мениджмънт, България

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
14:30 - 15:15

Социален диалог: какво е бъдещето на въглищния регион? (хибридна сесия)

(Целта на дискусията е да се обсъдят различните гледни точки, избора на младите хора и професионалистите в годините на справедливия преход и след него)

Вижте запис на сесията

Ключов говорител: Илияна Цанова, Заместник генерален директор, Генерална дирекция „Бюджет“, Европейска комисия, (видео-съобщение)

Атанаска Николова, Икономически и социален съвет на Република България

 • С участието на представители на синдикалните организации
 • Младежки организации
 • Въпроси и отговори, свързани с бъдещето на хората, околната среда и регионите

Модератор: Д-р Румяна Грозева, АРИР - Стара Загора

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
15:15 - 16:00

Научни изследвания и иновации (хибридна сесия)

(Целта на този панел е да се обсъдят гледните точки на академичните среди и бизнеса за това как политиките/проектите в областта на научните изследвания и иновациите могат да подпомогнат регионалната икономика през слдващите години на реализиране на справедлив енергиен преход и периодът след това)

Вижте запис на сесията

 С участието на:

 • Проф. Дария Владикова, Българска асоциация за съхранение на водород, горивни клетки и енергия; Институт за устойчив преход и развитие/Тракийски университет
 • Д-р Румяна Грозева, Изпълнителен директор - АРИР - Стара Загора, като Управляващ координатор на Европейския цифров информационен хъб Загоре
 • Проф. Живка Овчарова, Изследователски институт по информатика в Карлсруе (онлайн)
 • Доц. Евгени Евгениев, Първи секретар в сектор „Наука“ в постоянното представителство на България в ЕС
 • Въпроси и отговори. Дискусия

Модератор: Доц. д-р Косьо Стойчев, Софийски университет

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
15:15 - 16:00

Паралелна сесия: Сътрудничество между Европейските цифрови информационни хъбове в подкрепа на интелигентните производства и услуги, част I – Киберсигурност

(онлайн сесия при затворени врати, само на английски)

(Целта на сесията е да бъде споделена и обсъдена гледната точка на партньорите ЕЦИХ за това как услугите, предоставяни от тях в областта на киберсигурността и мрежите, биха могли да подкрепят цифровизацията, като се има предвид, че един от основните приоритети на цифровите технологии Програма Цифрова Европа 2021-2027 е насърчаване на широка мрежа ЕЦИХ в ЕС)

Модератор: Радослав Ризов, Европейски цифров иновационен хъб ЗагореБизнес услуги Telelink

Г-н Максим ЕзекелЕвропейски цифров иновационен хъб DIVA (регион Pays de la Loire, Франция)

Делян КороамаДигитална иновативна зона  /ДИЗ/

Карл Макфол, Transilvania IT Cluster and Transilvania Digital Innovation Hub

Pirita Ihamäki, мениджър комуникации в Prizztech Ltd. и проект „Образование за предприемачество в отворена платформа за бъдеща работа“

Venue:
an online non-public session, English only
16:15 - 17:00

Новият енергиен микс (хибридна сесия)

(Целта на панела е да се обсъдят различни гледни точки относно икономическите алтернативи и новия енергиен модел във въгледобивните и свързаните с тях региони)

Вижте запис на сесията

С участието на:

 • Юлиян Попов, Политически съветник, Европейска климатична фондация
 • Доц. д-р Косьо Стойчев, Ръководител катедра „Регионална и политическа география“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Костадин Сирлещов, Управляващ партньор CMS София и ръководител на EPC в ЦИЕ в CMS, България Председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия
 • Никола ГаздовПредседател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия
 • Ивелин Панчов, Член на Европейския цифров информационен хъб Загоре
 • Въпроси и отговори. Дискусия

Модератор: Д-р Румяна Грозева, АРИР – Стара Загора

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
16:15 - 17:00

Паралелна сесия: Сътрудничество между Европейските цифрови информационни хъбове в подкрепа на интелигентните производства и услуги, част II - Екосистеми за стартиращи предприятия

(онлайн сесия при затворени врати, само на английски)

(Целта на панела е да се обсъди по какъв начин услугите, предоставяни от Европейските цифрови информационни хъбове (EDIH) и работата в мрежа биха могли да подкрепят въгледобивните региони в изграждането на екосистеми за стартиращи предприятия в годините на справедливия преход и след това, като се има предвид, че един от главните приоритети на програмата Цифрова Европа 2021-2027 г. е насърчаването на широка мрежа от EDIH хъбове в ЕС)

Модератор: Радослав Ризов, Европейски цифров иновационен хъб ЗагореБизнес услуги Telelink

Г-н Максим ЕзекелЕвропейски цифров иновационен хъб DIVA (регион Pays de la Loire, Франция)

Делян КороамаДигитална иновативна зона  /ДИЗ/

Карл Макфол, Transilvania IT Cluster and Transilvania Digital Innovation Hub

Pirita Ihamäki, мениджър комуникации в Prizztech Ltd. и проект „Образование за предприемачество в отворена платформа за бъдеща работа“

Venue:
an online non-public session, English only

Ден 2: 30 септември 2021, четвъртък

09:30 - 10:00 Регистрация и кафе: само за участниците на живо

10:00 - 11:15

Финансиране на справедливия преход - 1 (хибридна сесия)

Финансиране на справедливия преход (хибридна сесия)

(Целта на панела е да предостави насоки за приоритетите на справедливия преход и информация относно възможностите за финансиране на процеса чрез публични и частни инвестиции)

Вижте запис на сесията

С участието на:

 • Лиляна Павлова, Вицепрезидент на ЕИБ, Финансиране на устойчив и справедлив преход (онлайн)
 • Елоди Дюран, (ЕК, DG REGIO), Териториални планове за справедлив преход и връзка с първия стълб на Механизма за справедлив преход (онлайн)
 • Манон Брунел, (ЕК, DG EKFIN), Териториални планове за справедлив преход и връзка с втория стълб на Механизма за справедлив преход (онлайн)
 • Сабине Вандермотен и Клемент Гертоферт (ЕК, DG REGIO), Териториални планове за справедлив преход и връзка с третия стълб на Механизма за справедлив преход (онлайн)
 • Въпроси и отговори. Дискусия

Модератор: Георги СтефановСветовен фонд за природата (WWF) България

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
11:30 - 12:30

Финансиране на справедливия преход - 2 (хибридна сесия)

(Целта на панела е да предостави насоки за приоритетите на справедливия преход и информация относно възможностите за финансиране на процеса чрез публични и частни инвестиции)

 Вижте запис на сесията

С участието на:

 • ………………… Национален фонд за декарбонизация в основата на справедливия преход в България – Дирекция „Централно координационно звено“, Министерски съвет (tbc.)

 • Юмер Коджаюмер(Министерство на образованието и науката), Как „Хоризонт Европа“ може да подпомогне справедливия преход?
 • Д-р инж. Дочка Василева, Фонд на фондовете (онлайн)
 • Д-р Бойко Таков, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) (онлайн)
 • Въпроси и отговори. Дискусия

Модератор: Д-р Румяна Грозева, АРИР – Стара Загора

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите