30 септември 2022, петък (7)

На регистриралите се участници ще бъдат изпратени детайли относно техническите изисквания за онлайн включване през Zoom.

10:15 – 10:30
ОТКРИВАЩ ПАНЕЛ: 2 ГОДИНИ И 2 СЪБИТИЯ ПО-КЪСНО

ОТКРИВАЩ ПАНЕЛ: 2 ГОДИНИ И 2 СЪБИТИЯ ПО-КЪСНО Избрана

Встъпителни изказвания (хибридна сесия, отворена за участие на медиите)

по време на дискусията ще се обсъдят резултатите и посланията от изданията на събитието през 2020 и 2021 и какъв е прогреса в  справедливия преход в страната

С участието на:

Въпроси и отговори

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
10:30 - 11:30
ПАНЕЛ 1: ГЛАСЪТ И ВИЗИЯТА НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ

ПАНЕЛ 1: ГЛАСЪТ И ВИЗИЯТА НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ Избрана

(хибридна сесия, отворена за участие на медиите)

по време на дискусията ще се обсъдят включването на младите хора от страната и региона в процеса на вземане на решения, вкл. за справедливия преход и след него и как фалшивите новини влияят върху формирането им

Ключов говорител: Цветан Кюланов, Ръководител на Представителството на ЕК в България (tbc)

С участието на:

 • Доц. д-р Офелия Кънева, ИСС;
 • Виктория Табакова,  Координатор младежка ангажираност към WWF България,
 • Ани Златева (Главен секретар на Тракийски университет) (tbc),
 • Илин Станев, (Представителство на ЕК),
 • Ростислав Величков (ФБ група „Истината за Марица Изток“);
 • Ралица Ковачева, (Factcheck);

Въпроси и отговори

Модератор: Ивайло Станчев, журналист, в-к Капитал

11:40 - 12:40
ПАНЕЛ 2: СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ – РАЗВИТИЕТО НА ВЪГЛИЩНИТЕ РЕГИОНИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД

ПАНЕЛ 2: СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ – РАЗВИТИЕТО НА ВЪГЛИЩНИТЕ РЕГИОНИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД Избрана

(хибридна сесия, отворена за участие на медиите)
по време на дискусията ще се обсъдят различните гледни точки, алтернативите за работни места и бизнес в десетилетията на справедливия преход и след него, възможностите, които ТПСП дават, вкл. за иновации и научни изследвания, капацитета за успешното им изпълнение и потенциала за положително въздействие

С участието на:

 • Mr Sander HAPPAERTS, DG REGIO Policy Officer - Just Transition - DOWNLOAD PDF
 • Assoc. Prof. Lefteris Topaloglou, бивш изпълнителен директор на Асоциацията на местните власти в Западна Македония, активен участник в подготовката на ТПСП за Козани, първият одобрен план в ЕС;
 • Пламен Бараков, заместник кмет на Гълъбово, (tbc)
 • Огнян Атанасов - Вицепрезидент КНСБ;
 • Judith Kirton-Darling е заместник-генерален секретар на industriAll Europe;
 • Лора Любенова, главен експерт, дирекция „Икономически и социални въпроси“, ИСС
 • Вера Петканчин - Junior Achievement Bulgaria;
 • Sylwia Borkowska, (DG REGIO) - DOWNLOAD PDF


Въпроси и отговори


Модератор: София Савова, АРИР – Стара Загора

 

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
Абонамент чрез RSS