4ТИ ФОРУМ НА КМЕТОВЕТЕ, АНГАЖИРАНИ ЗА СПРАВЕДЛИВ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД 2021

4ТИ ФОРУМ НА КМЕТОВЕТЕ, АНГАЖИРАНИ ЗА СПРАВЕДЛИВ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД
НОВИЯТ ЕНЕРГИЕН МИКС:
УСТAНОВЯВАНЕ НА ДИАЛОГ В ПРЕХОДА И ПРИЛАГАНЕ НА
ПОЛИТИКИТЕ ЗА ВЪГЛЕРОДНА НЕУТРАЛНОСТ
29 – 30 Септември 202

Ден 1: 29 септември 2021 г., сряда

11:00 - 11:30  Регистрация и кафе: само за участниците на живо

11:30 - 12:00

ОФИЦИАЛНА ЧАСТ Встъпителни изказвания

Ключов говорител: Франс Тимерманс, Изпълнителен заместник-председател на ЕК (видео-съобщение)

Вижте запис на сесията

С участието на:

 • Йордан Николов, зам. кмет на Община Стара Загора
 • Диана Димитрова, Консервационен мениджър, Световен фонд за природата (WWF) България
 • Александра Томачек, Член на кабинета на Франс Тимерманс в Европейската комисия
 • Въпроси и отговори с Изпълнителния вицепрезидент на ЕС (въпроси от кметовете)

Модератор: Георги СтефановСветовен фонд за природата (WWF) България

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
12:00 - 12:30

Панел на кметовете, подкрепящи справедливия енергиен преход

Вижте запис на сесията

 • Предаване на водачеството на Форума на кметовете: От Мариуш Волош – Кмет на град Битом, Полша на Йордан Николов – Зам. кмет на Стара Загора – (хибридна сесия, отворена за участие на медиите)
 • Представяне на новите кметове, ангажирани за справедлив енерген преход (хибридна сесия, отворено за участие на медиите)

 

Модератор: Георги СтефановСветовен фонд за природата (WWF) България

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
12:30 - 12:45
Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
12:45 - 13:30

Териториалните планове за справедлив преход (хибридна сесия)

(Целта на този панел е да се обсъдят териториалните планове за справедлив преход на българските въгледобивни региони: Стара Загора, Перник и Кюстендил, както и инструмента за оценка на потенциалното им въздействие)

Вижте запис на сесията

С участието на:

 • Димитър Димитров, PWC, Представяне на текущия напредък при изготвянето на социално-икономически анализ относно Плановете за справедлив преход на българските въгледобивни региони (tbc.)
 • Кейти Тредуел, WWF EPO, Инструмент на WWF за оценка на териториалните планове за справедлив преход
 • Въпроси и отговори. Дискусия

Модератор: Славчо Нейков, Институт за енергиен мениджмънт, България

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
14:30 - 15:15

Социален диалог: какво е бъдещето на въглищния регион? (хибридна сесия)

(Целта на дискусията е да се обсъдят различните гледни точки, избора на младите хора и професионалистите в годините на справедливия преход и след него)

Вижте запис на сесията

Ключов говорител: Илияна Цанова, Заместник генерален директор, Генерална дирекция „Бюджет“, Европейска комисия, (видео-съобщение)

Атанаска Николова, Икономически и социален съвет на Република България

 • С участието на представители на синдикалните организации
 • Младежки организации
 • Въпроси и отговори, свързани с бъдещето на хората, околната среда и регионите

Модератор: Д-р Румяна Грозева, АРИР - Стара Загора

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
15:15 - 16:00

Научни изследвания и иновации (хибридна сесия)

(Целта на този панел е да се обсъдят гледните точки на академичните среди и бизнеса за това как политиките/проектите в областта на научните изследвания и иновациите могат да подпомогнат регионалната икономика през слдващите години на реализиране на справедлив енергиен преход и периодът след това)

Вижте запис на сесията

 С участието на:

 • Проф. Дария Владикова, Българска асоциация за съхранение на водород, горивни клетки и енергия; Институт за устойчив преход и развитие/Тракийски университет
 • Д-р Румяна Грозева, Изпълнителен директор - АРИР - Стара Загора, като Управляващ координатор на Европейския цифров информационен хъб Загоре
 • Проф. Живка Овчарова, Изследователски институт по информатика в Карлсруе (онлайн)
 • Доц. Евгени Евгениев, Първи секретар в сектор „Наука“ в постоянното представителство на България в ЕС
 • Въпроси и отговори. Дискусия

Модератор: Доц. д-р Косьо Стойчев, Софийски университет

 

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
15:15 - 16:00

Паралелна сесия: Сътрудничество между Европейските цифрови информационни хъбове в подкрепа на интелигентните производства и услуги, част I – Киберсигурност

(онлайн сесия при затворени врати, само на английски)

(Целта на сесията е да бъде споделена и обсъдена гледната точка на партньорите ЕЦИХ за това как услугите, предоставяни от тях в областта на киберсигурността и мрежите, биха могли да подкрепят цифровизацията, като се има предвид, че един от основните приоритети на цифровите технологии Програма Цифрова Европа 2021-2027 е насърчаване на широка мрежа ЕЦИХ в ЕС)

Модератор: Радослав Ризов, Европейски цифров иновационен хъб ЗагореБизнес услуги Telelink

Г-н Максим ЕзекелЕвропейски цифров иновационен хъб DIVA (регион Pays de la Loire, Франция)

Делян КороамаДигитална иновативна зона  /ДИЗ/

Карл Макфол, Transilvania IT Cluster and Transilvania Digital Innovation Hub

Pirita Ihamäki, мениджър комуникации в Prizztech Ltd. и проект „Образование за предприемачество в отворена платформа за бъдеща работа“

Venue:
an online non-public session, English only
16:15 - 17:00

Новият енергиен микс (хибридна сесия)

(Целта на панела е да се обсъдят различни гледни точки относно икономическите алтернативи и новия енергиен модел във въгледобивните и свързаните с тях региони)

Вижте запис на сесията

С участието на:

 • Юлиян Попов, Политически съветник, Европейска климатична фондация
 • Доц. д-р Косьо Стойчев, Ръководител катедра „Регионална и политическа география“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Костадин Сирлещов, Управляващ партньор CMS София и ръководител на EPC в ЦИЕ в CMS, България Председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия
 • Никола ГаздовПредседател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия
 • Ивелин Панчов, Член на Европейския цифров информационен хъб Загоре
 • Въпроси и отговори. Дискусия

Модератор: Д-р Румяна Грозева, АРИР – Стара Загора

Venue:
хибридна сесия, отворена за участие на медиите
16:15 - 17:00

Паралелна сесия: Сътрудничество между Европейските цифрови информационни хъбове в подкрепа на интелигентните производства и услуги, част II - Екосистеми за стартиращи предприятия

(онлайн сесия при затворени врати, само на английски)

(Целта на панела е да се обсъди по какъв начин услугите, предоставяни от Европейските цифрови информационни хъбове (EDIH) и работата в мрежа биха могли да подкрепят въгледобивните региони в изграждането на екосистеми за стартиращи предприятия в годините на справедливия преход и след това, като се има предвид, че един от главните приоритети на програмата Цифрова Европа 2021-2027 г. е насърчаването на широка мрежа от EDIH хъбове в ЕС)

Модератор: Радослав Ризов, Европейски цифров иновационен хъб ЗагореБизнес услуги Telelink

Г-н Максим ЕзекелЕвропейски цифров иновационен хъб DIVA (регион Pays de la Loire, Франция)

Делян КороамаДигитална иновативна зона  /ДИЗ/

Карл Макфол, Transilvania IT Cluster and Transilvania Digital Innovation Hub

Pirita Ihamäki, мениджър комуникации в Prizztech Ltd. и проект „Образование за предприемачество в отворена платформа за бъдеща работа“

Venue:
an online non-public session, English only

Организатори

Световен фонд за природата (WWF) - България

Световен фонд за природата (WWF) - България

В продължение на 60 години WWF работи, за да помогне на хората и природата да процъфтяват.

Като водеща световна природозащитна организация, WWF работи в близо 100 страни. На всяко ниво ние си сътрудничим с хора по целия свят, за да разработим и доставим иновативни решения, които защитават общностите, дивата природа и местата, където живеят.

Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора

Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу.

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на политики на регионално и местно ниво, насочени към устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие.

Членове на Агенцията са 10 от 11-те общини в област Стара Загора: Стара ЗагораКазанлъкРаднево, Мъглиж, ГурковоНиколаевоБратя Даскалови, Павел баня, Опан,Тракийски университетБългаро-германски център за професионално обучениеТърговско-промишлена палата.

АРИР – Стара Загора работи по различни програми и проекти на Европейския съюз, ААМР, британски, канадски, италиански и други двустранни програми.

Агенцията е член на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) и работи в партньорство с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятияБългарска агенция за инвестиции и други институции и организации, работещи в подкрепа на предприемачеството и икономическото развитие на регион Стара Загора.

АРИР – Стара Загора има широк кръг партньори и клиенти от региона – малки и средни фирми, общини, държавни институции, нестопански организации, граждани. Агенцията партнира на редица национални и международни организации и предоставя услуги на чужди фирми.

 

 

Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ)

Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ)

Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, основана през 2007 г. като наследник на Черноморския регионален енергиен център (ЧРЕЦ), създаден през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от Черноморския регион.

Организацията цели да продължи дейностите на ЧИЕЦ, насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

Абонамент чрез RSS

 

utilities

Utilities Media

 

 capital  

Capital (newspaper)

 

BNTBNT (Bulgarian National Television) 

 

 

bloombergtv

Bloomberg TV Bulgaria
(A Bulgarian-language television channel
focused on economic and financial news)

 

 

 

Подкатегории

Печат , Е-мейл