Лора ЛюбеноваГлавен експерт, дирекция „Икономически и социални въпроси“, ИСС

Лора Любенова е главен експерт в дирекция „Икономически и социални въпроси“ на Икономическия и социален съвет на Република България. Има опит в областта на социалните политики, младежките политики, европейски процеси и международни отношения и т.н.

След завършването на магистърската програма прави практика по „Еразъм+“ в международна неправителствена организация, където работи по изработването на стратегия за установяване на равноправие между половете в структурите на организацията. Лора е докторант в катедра „Публична администрация“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, България. Темата на дисертацията е „Европейски стълб на социалните права: от идеята към осъществяването“.

LinkedIn:
LinkedIn