Офелия Кънева

Офелия Кънева е доктор по управление на образованието, магистър по социология.
Учредител на Национална младежка награда за проявени благородство и доблест. Лауреат на Наградата на Академията за лидери за борба със статуквото и апатията в обществото.
Член на Икономическия и социален съвет от 2021 г.

Още в тази категория: « Ралица Ковачева Karel Tichý »
LinkedIn:
LinkedIn