За събитието

Влошаването на състоянието на околната среда и изменението на климата са екзистенциална заплаха за света. Доколкото през последните 3 години бяха предимно политически документи и изказвания, то в наши дни тези 2 теми продължават да бъдат в център на политическия живот на по един не винаги обществено – отговорен начин. За да преодолее тези предизвикателства, Европейската комисия създаде така наречената Европейска зелена сделка за трансформиране на ЕС в модерна, ефективно използваща ресурси и конкурентна икономика.

Климатичната неутралност до 2050 г. е основната цел на Европейската зелена сделка.  За да може Европейският съюз да постигне целта си за неутралност по отношение на климата, една от целите е да се декарбонизира енергийната му система, транспорт и селскостопански сектори, като се стреми да постигне „нулеви емисии на парникови газове до 2050 г.“. . И това не е самоцел.

Тези амбициозни цели могат да бъдат постигнати само при силно партньорство и сътрудничество между всички заинтересовани страни: власти на всички нива, работници, граждани, бизнес, академични среди, наука и образование, НПО ...

Събитието обединява усилията и надгражда предишните 2 издания:

Нов енергиен микс - Диалог за социална политика, част от проекта DeCarb Interreg Europe,

- 4-ти Форум на кметовете, организиран от АРИР – Стара Загора, WWF ЧИЕЦ

Провеждането и на 3-те на събития за обществен диалог е решаваща част от прехода към нисковъглеродна икономика в региона, давайки пространство на различните гледни точки и мнения.

Първото събитие „Диалог за социална политика: Нов енергиен микс“ постигна успех, достигайки над 20 000 души във Facebook, и логичното продължение на диалога ще се проведе тази година.

Четвъртият форум на кметовете задълбочи сътрудничеството между въглищните региони с 60 кметове от различни европейски въглищни региони в преход, които подписаха европейските въглищни региони в преход, ще се срещнат и обсъдят какво следва.

Този форум е практически пример как сътрудничеството между няколко проекта може да осигури повече синергия, по-добри резултати и въздействие.

В последните няколко месеца се върна манипулативното говорене по темата и изопачаването на информацията.

Убедени сме, че ресурсите на мини "Марица-изток" могат да бъдат двигател за развитието на региона като база за иновации и нови индустрии

Затова в 3-тото издание на форума поставяме акцента върху младите, чието бъдеще – това, в което ще живеят и работят, ние дискутираме в момента.

И затова тази година обединяваме усилия с WWF България и Junior Achievement България и техният проект: Насърчаване на справедливия преход в България, Сърбия, Северна Македония и Черна гора чрез ангажиране на младите хора в зеленото предприемачество

Печат , Е-мейл