Костадин СирлещовУправляващ партньор CMS София

Г-н Костадин Сирлещов е управляващ партньор CMS София, ръководи екипа по енергетика, проекти и строителство (EPC) на CMS Cameron McKenna в София от 2006 г.

Г-н Сирлещов е и ръководител на енергетиката за ЦИЕ в CMS Камерън Маккена. Учи в Софийския университет, България и Кеймбриджския университет, Великобритания, където получава диплома по право на ЕС и ЕО.

Специализира в конвенционални, ядрени, възобновяеми източници, нефт и газ, инфраструктурни проекти, ПЧП, обществени поръчки и подземни ресурси. Работил е като началник на кабинета на министъра на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.

Още в тази категория: Д-р Румяна Грозева »
LinkedIn:
LinkedIn