Организатори

Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора

Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу.

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на политики на регионално и местно ниво, насочени към устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие.

Членове на Агенцията са 10 от 11-те общини в област Стара Загора: Стара ЗагораКазанлъкРаднево, Мъглиж, ГурковоНиколаевоБратя Даскалови, Павел баня, Опан,Тракийски университетБългаро-германски център за професионално обучениеТърговско-промишлена палата.

АРИР – Стара Загора работи по различни програми и проекти на Европейския съюз, ААМР, британски, канадски, италиански и други двустранни програми.

Агенцията е член на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) и работи в партньорство с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятияБългарска агенция за инвестиции и други институции и организации, работещи в подкрепа на предприемачеството и икономическото развитие на регион Стара Загора.

АРИР – Стара Загора има широк кръг партньори и клиенти от региона – малки и средни фирми, общини, държавни институции, нестопански организации, граждани. Агенцията партнира на редица национални и международни организации и предоставя услуги на чужди фирми.

 

 

Website
www.szeda.eu
Абонамент чрез RSS