Панелисти - Речи и презентации

new energy mix conf EN

Лиляна Павлова--Вицепрезидент на ЕИБ, Допълнително финансиране на прехода към устойчива енергия (online)

Лиляна ПавловаВицепрезидент на ЕИБ, Допълнително финансиране на прехода към устойчива енергия (online)

Г-жа Лиляна Павлова в момента е вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка,и е отговаряща за политиката на сближаване; Консултантски услуги; ИТ и управление на данни; Връзки с Виенската инициатива; Стратегия за Дунавския регион. Тя отговаря и за дейността на Банката в България, Чехия, Словакия, Словения, Турция и Западните Балкани.

LinkedIn
LinkedIn
Александра Томчак--Член на кабинета на Франс Тимерманс в Европейската комисия

Александра ТомчакЧлен на кабинета на Франс Тимерманс в Европейската комисия

Г-жа Томчак участва в политиките, свързани със Зелените сделки:

  • Региони на справедлив преход и прилагане на Фонда за справедлив преход
  • Вътрешен енергиен пазар, електричество
LinkedIn
LinkedIn
Албена Маркова--PwC България

Албена МарковаPwC България

Г- жа Албена Маркова е съдружник в PwC България и има 24-годишен опит в сферата на професионалните консултантски услуги, като през последните 10 години и ръководи направление "Консултантски услуги" в България, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина и Албания.

Ангел Николаев--Управител на Черноморски изследователски енергиен център

Ангел НиколаевУправител на Черноморски изследователски енергиен център

Г-н Ангел Николаев е икономист с 18 годишен опит в изпълнението на европейски (Horizon 2020, IEE, FP7, FP6 и др.) и национални проекти, свързани с енергийни изследвания и популяризиране на устойчиви енергийни решения.

LinkedIn
LinkedIn
Атанаска Николова--Икономически и социален съвет на Република България

Атанаска НиколоваИкономически и социален съвет на Република България

Г-жа Атанаска Николова е лично ангажирана с темата за устойчиво развитие на регионите и осъществяване на справедлив преход към нисковъглеродна икономика.
Като заместник-министър на околната среда водите в две редовни правителства и служебен кабинет, ръководи ресори „Политики по изменение на климата“, „Политики по околна среда“, „Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество“.

д-р инж. Дочка Василева--Фонд на фондовете (онлайн)

д-р инж. Дочка ВасилеваФонд на фондовете (онлайн)

Д-р инж. Дочка Василева имат над 18 г. професионален опит в управление и финансиране на проекти. Тя има придобита квалификация в България, Великобритания, Германия и Ирландия и докторантура по управление на строителни инвестиционни проекти. 

Георги Стефанов--Фонд за дивата природа - България

Георги СтефановФонд за дивата природа - България

Г-н Георги Стефанов ръководи климатичната програма в българския офис на международната природозащитна организация WWF. Бакалавър „Природни науки“, магистър “Международен алтернативен туризъм” към НБУ и “Управленски умения” към Съвета на Европа. Ръководи европейски и транснационални проекти в областта на климатичните промени, опазването на околната среда и енергетиката почти 15 години, като има над 20-годишен опит с реализирането на някои от най-иновативните проекти от неправителствения сектор у нас. 

LinkedIn
LinkedIn
Проф.  Дария Владикова--Българска асоциация за съхранение на водород, горивни клетки и енергия; Институт за устойчив преход и развитие/Тракийски университет

Проф. Дария ВладиковаБългарска асоциация за съхранение на водород, горивни клетки и енергия; Институт за устойчив преход и развитие/Тракийски университет

Г-жа Дария Владикова е професор по електрохимия към Българската академия на науките. Tя ръководи също така секция “Водородни технологии” в Институт за устойчив преход и развитие към Тракийския университет - Стара Загора. Проф. Владикова е доктор  по химия на твърдото тяло  и доктор на науките по електрохимия. Тя работи в областта на горивните клетки и електролизьорите. Тя е автор на повече от 150 научни публикации с 1000 цитирания, съавтор на 6 монографии и глава в Енциклопедия за енергийни източници (Elsevier).

Делян Короама--Дигитална иновативна зона /ДИЗ/

Делян КороамаДигитална иновативна зона /ДИЗ/

Г-н Делян Короама е посветен на откриването на щастието да живее напълно наясно с всеки аспект от живота. Той е предприемач на пълен работен ден, говорител и ментор, запален по най-новите технологии (особено по блокчейн и изкуствен интелект).

През последните 20+ години той се превърна в експерт в автоматизирането на бизнес процесите чрез създаване и внедряване на решения за дигитализация, които носят реална бизнес стойност за клиентите.

LinkedIn
LinkedIn
Димитър Димитров--мениджър в направление „Консултантски услуги“ на PwC България

Димитър Димитровмениджър в направление „Консултантски услуги“ на PwC България

Г-н Димитър Димитров е мениджър в направлението „Консултантски услуги“ на PwC България, и е оперативно отговорен за публичния сектор и финансовата компетентности на практиката. Той има придобит опит в множество проекти в публичния сектор както с държавни органи, така и с международни финансови институции.

Доц. д-р Евгени Евгениев--първи секретар в сектор "Наука" в постоянното представителство на България в ЕС, Брюксел

Доц. д-р Евгени Евгениевпърви секретар в сектор "Наука" в постоянното представителство на България в ЕС, Брюксел

Доц. д-р Евгени Евгениев е работил като специалист по развитие на частния сектор на Световната банка в Европа и Централна Азия през 2007-2016 г. След това той служи в продължение на три години като старши съветник на министъра на образованието и науката на Република България, като същевременно е и заместник-ректор по европейските проекти и продължаващо образование на Висше училище по застраховане и финанси,София където работи като доцент по финанси и икономика.

LinkedIn
LinkedIn
Елоди Дюран--Европейска комисия, Генерална дирекция "Регионално управление"

Елоди ДюранЕвропейска комисия, Генерална дирекция "Регионално управление"

След кариера в управлението на проекти в частния сектор, г -жа Елоди Дюран се присъедини към Европейската комисия през 2018 г. като програмен мениджър в българското звено на ГД „Регионално управление“, където отговаря за досиетата за околната среда и справедливия преход.

Вижте презентацията

LinkedIn
LinkedIn
Проф. д-р, инж. Живка Овчарова--Технологичен институт в Карлсруе (KIT) (онлайн)

Проф. д-р, инж. Живка ОвчароваТехнологичен институт в Карлсруе (KIT) (онлайн)

Проф. Живка Овчарова е редовен професор, Ръководител на Института за управление на информацията в инженерството (IMI) от октомври 2003 г. и основател на Центъра за инженерни решения за жизнения цикъл (LESC) в Технологичния институт в Карлсруе (KIT), създаден през юни 2008 г.

LinkedIn
LinkedIn
Карл Макфол--Transilvania IT Cluster and Transilvania Digital Innovation Hub

Карл МакфолTransilvania IT Cluster and Transilvania Digital Innovation Hub

Г-н Карл Макфол е бизнес архитект, навигатор на бъдещето и старши експерт по дигитализация, консултиращ на ниво ЕС, градове и бизнес. С уникална мултидисциплинарна кариера и перспективи в нововъзникващите технологии и новите методи и практики за организацията и лидерството на 21 -ви век, Карл изнася лекции и провежда международни семинари за иновации, дигитална трансформация и бизнес развитие на професиите на бъдещето и ученето.

Клемент Гертоферт--Европейска комисия, Генерална дирекция "Регионално управление"

Клемент ГертофертЕвропейска комисия, Генерална дирекция "Регионално управление"

След кариера като адвокат в областта на банкирането и финансите, г-н Клемент Гертоферт се присъединява към Европейската комисия през 2019 г. като служител по проекти в Главна Дирекция „Регионално управление“, с фокус справедлив преход.

Вижте презентацията

Костадин Сирлещов--Управляващ партньор CMS София

Костадин СирлещовУправляващ партньор CMS София

Г-н Костадин Сирлещов е управляващ партньор CMS София, ръководи екипа по енергетика, проекти и строителство (EPC) на CMS Cameron McKenna в София от 2006 г.

Г-н Сирлещов е и ръководител на енергетиката за ЦИЕ в CMS Камерън Маккена. Учи в Софийския университет, България и Кеймбриджския университет, Великобритания, където получава диплома по право на ЕС и ЕО.

LinkedIn
LinkedIn
Доц. д-р Косьо Стойчев--Софийски университет, ръководител на катедра „Регионална и политическа география“

Доц. д-р Косьо СтойчевСофийски университет, ръководител на катедра „Регионална и политическа география“

Доц. д-р Косьо Стойчев е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедра „Регионална и политическа география“ към ГГФ. Той е доктор и доцент по икономическа и социална география с научни интереси в регионално развитие и локализационен анализ. Преподаваните курсове са: География на световната икономика; Устройство на територията и селищно планиране; Методи на регионалния анализ; Политики в областта на регионалното развитие и други. Ръководител е магистърска програма „Регионални изследвания и устойчиви региони“.

Максим ЕЗЕКЕЛ--Европейски цифров иновационен хъб DIVA, регион Pays de la Loire, Франция

Максим ЕЗЕКЕЛЕвропейски цифров иновационен хъб DIVA, регион Pays de la Loire, Франция

Г-н Максим ЕЗЕКЕЛ е завършил магистратура по бизнес администрация с фокус върху иновационни проекти. Той е работил 4 години във френско МСП, което проектира, произвежда и инсталира автоматизирани логистични системи, където отговаря за прилагането на стратегията за диверсификация.

LinkedIn
LinkedIn
Манон Брунел--Европейска комисия, Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси"

Манон БрунелЕвропейска комисия, Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси"

Г-жа Манон Брунел работи по прилагането на програмата InvestEU, основният инвестиционен инструмент на Европейския съюз. Тя се присъединява към Европейската комисия през 2019 г. , а преди това е работила в кабинета на френския министър на околната среда и приобщаващия преход.

Вижте презентацията

LinkedIn
LinkedIn

Мария ПурнариСтарши мениджър проекти, Институт за развитие на предприемачеството, Гърция

Г-жа Мария Пурнари е старши мениджър проекти в Института за развитие на предприемачеството, Гърция, и е управляващ координатор на кандидата за Европейски център за цифрови иновации "Health Hub". Тя има многогодишен опит в здравния сектор и е специализирана в управление на взаимоотношенията с клиенти, като е работила като мениджър по развитието и надзорник на отдел „Международни пациенти“ в Athens Medical Group, най -големият доставчик на здравни грижи в Гърция.

LinkedIn
LinkedIn
Никола Газдов--Председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия

Никола ГаздовПредседател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия

Г-н Никола Газдов е председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. В началото на 2021 г. той инициира създаването на RE-Source Hub Bulgaria, съвместно предприятие на APSTE, BGWEA, RE-Source Platform, Solarpower Europe и WindEurope.

LinkedIn
LinkedIn
Пирита Ихамаки--мениджър комуникации в Prizztech Ltd. и проект „Образование за предприемачество в отворена платформа за бъдеща работа“

Пирита Ихамакимениджър комуникации в Prizztech Ltd. и проект „Образование за предприемачество в отворена платформа за бъдеща работа“

Г-ж Pirita Ihamäki притежава докторска степен по философия и магистърска по икономика. Тя работи като мениджър комуникации в Prizztech Ltd. и ръководи проект, наречен „Образование за предприемачество в отворена платформа за бъдеща работа“, който има за цел да планира и изгради дигитална платформа, поддържаща баланс между професионален и личен живот и сътрудничество между образователни институции, университети, компании и международни екосистеми, както и геймифициране на концепциите за обучение по предприемачество.

Д-р Румяна Грозева--изпълнителен директор на АРИР-Стара Загора

Д-р Румяна Грозеваизпълнителен директор на АРИР-Стара Загора

Г-жа Румяна Грозева има докторска степен по икономика от Института за икономически изследвания на Българската Академия на науките. Докторатът й надгражда магистърската степен от Университета за национално и световно стопанство, София. Тя има 7 годишен опит в държавната администрация. От 2008 г. тя е Изпълнителен директор на АРИР - Стара Загора. От 2018 г. е член на Борда на Директорите на Индустриална Зона Загоре. От април 2021 г. е координиращ мениджър на Европейски иновационен хъб Загоре. Тя е преподавател в Софийски университет и Тракийски университет.

Website
www.szeda.eu
LinkedIn
LinkedIn
Славчо Нейков--Институт за енергиен мениджмънт, България

Славчо НейковИнститут за енергиен мениджмънт, България

Г-н Славчо Нейков има повече от 25 години непрекъснат опит в енергийния сектор, включително като генерален секретар на българското министерство на енергетиката, комисар в Държавната комисия за регулиране на енергията, експерт в секретариата на Енергийната харта в Брюксел и директор на Секретариат на енергийната общност във Виена.

В допълнение към опита си като държавен и международен служител, той е бил в управителния съвет на няколко енергийни компании.

Website
www.emi-bg.com
Юлиян Попов--Старши политически съветник, Европейска климатична фондация

Юлиян ПоповСтарши политически съветник, Европейска климатична фондация

Г-н Юлиян Попов е старши политически съветник на Европейската фондация по климата и председател на Института за ефективност на сградите от 2014 г. Член на Борда на Института за устойчив преход и развитие/Тракийски университет, Стара Загора. Бивш служебен министър на околната среда и водите на България. Той е чест гост в националните радио и телевизионни програми, коментирайки политиките в областта на климата и енергетиката, околната среда, енергийната сигурност и ниските въглеродни емисии и европейските въпроси. Неговите статии са публикувани от Financial Times, Project Syndicate, The Independent, Huffington Post, Al Jazeera и други международни медии. Наскоро г-н Юлиян Попов беше избран за един от 40-те най -влиятелни гласа на Европейските енергийни политики.

LinkedIn
LinkedIn
Юмер Коджаюмер--главен експерт, Дирекция "Наука", Министерството на образованието и науката (МОН)

Юмер Коджаюмерглавен експерт, Дирекция "Наука", Министерството на образованието и науката (МОН)

Г-н Юмер Коджаюмер работи в МОН от 2017 г. Занимава се с координацията на контактните лица по РП "Хоризонт Европа" на национално ниво и е член на редица комитети към Европейската комисия за изпълнение и мониторинг на рамковата програма, както и върху процеса на вземане на решение в Европейския съюз в областта на научните изследвания, дизайна и изпълнението на национални научни програми, развитието на национални научни инфраструктури и др.

LinkedIn
LinkedIn
Абонамент чрез RSS