Apostol DyankovWWF Bulgaria

Апостол Дянков ръководи програма "Климат и енергия" във WWF България. Работи от повече от 15 години в областта на климата и устойчивото развитие с институциите, бизнеса и младите хора. Ментор е на младежки екипи по зелено предприемачество, работещи във въглищните райони по програмите на WWF и Junior Achievement България.

LinkedIn:
LinkedIn